Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-01 15:30:00

Cereno Scientific AB: Cereno Scientific har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Cereno Scientific AB ("Cereno Scientific" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel i Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North är den 14 juni 2023. Handel i Bolagets aktier av serie B på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 13 juni 2023.

Cereno Scientifics aktier av serie B kommer fortsatt handlas under kortnamnet CRNO B med ISIN-kod SE0008241558. Teckningsoptioner av serie TO3 avses tas upp för handel efter registrering av den genomförda företrädesemissionen hos Bolagsverket, som styrelsen beslutade om den 20 april 2023 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2022. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att upptagande till handel på Nasdaq First North. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific, kommenterade "Vi är glada över vår notering på Nasdaq First North Growth Market, vilket utgör en avgörande milstolpe i vår resa som ett biotechbolag. Denna händelse bekräftar inte bara vårt exceptionella teams hårda arbete och engagemang, utan markerar också ett viktigt steg mot att uppfylla vår ambition om att driva vetenskaplig innovation för att förbättra patienters hälsa. Vi är fortsatt dedikerade till att utveckla innovativa behandlingar för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Vi ser fram emot de möjligheter som ligger framför oss när vi fortsätter att vidareutveckla vår portfölj och skapa värde för våra intressenter".

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är Bolagets rådgivare i samband med bytet av marknadsplats till Nasdaq First North samt har utsetts till Bolagets Certified Adviser. MAQS Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq First North.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Fogelberg, Interim CFO

E-post: info@cerenoscientific.com

http://www.cerenoscientific.se/

 

 

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, "reverse-remodeling", anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno Scientific att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno Scientific har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som har valts att primärt utvecklas för trombosprevention. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är en prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno Scientific är noterat på Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Cereno Scientific AB