Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-20 08:10:30

Abera Bioscience AB: Abera Bioscience omorganiserar bolaget och bildar separata dotterbolag för pneumokockvaccinet och cancervaccinutvecklingen

Styrelsen i Abera Bioscience ("Abera" eller "Bolaget") har beslutat att omorganisera bolaget i syfte att underlätta finansiering och samarbeten för de olika vaccinprojekten.

Abera utvecklar innovativa vacciner och immunoterapier baserat på sina patenterade plattformar. Huvudprojektet är ett nasalt vaccin mot pneumokocker (bakterie som bl.a. orsakar lunginflammation) som förbereds för fas I. Bolaget utforskar också möjligheterna att använda sina plattformar för terapeutiska (behandlande) vacciner mot cancer. Dessutom har bolaget en pipeline med flera tidiga utvecklingsprojekt inom vacciner mot bl.a. klamydia och tuberkulos. 

Styrelsen i Abera har nu beslutat att lägga de mer mogna projekten i separata dotterbolag för att underlätta finansiering genom att göra de olika bolagen mer attraktiva för investerare med olika intressen och investeringsprofiler.

- Vi har under våren mött en rad bolag och potentiella investerare som antingen är intresserade av vår profylaktiska del eller av den terapeutiska delen samt en rad investerare som enligt deras interna regler inte får investera i noterade bolag. Genom att vi bildar två privata dotterbolag når vi en betydligt större krets av intressenter och kan fördjupa diskussioner med finansiärer som fokuserar på privata bolag. Investerare kan välja om de vill investera via börsen i hela bolaget på det sätt som sker idag, eller koncentrera sin investering till pneumokockvaccinet som idag är den produkt som kommit längst eller vårt cancervaccin som ligger tidigare i utvecklingen. Styrelsen anser att den här bolagsstrukturen skapar nya möjligheter för bolaget och är den mest gynnsamma vägen framåt utifrån ett aktieägarperspektiv, förklarar Anders Ericson, styrelseordförande i Abera.

- Under senaste året har vi mött ett antal intressenter, både nordiska och internationella, som varit positiva till våra projekt och teknologier. Många gånger har de regelverk som hindrar samarbeten eller investeringar i noterade bolag. Sverige är unika i att använda allmänheten som finansiärer i tidigt skede och internationellt är regelverken så klart inte anpassat för detta. Jag ser flera, redan upparbetade kontaktytor öppna sig i och med denna strukturförändring. Vår vaccinutveckling fortsätter gå väldigt bra och vi når milstolpe efter milstolpe. Denna omorganisation kommer inte påverka våra arbetssätt internt och vi kommer fortsätta vårt dedikerade arbete på samma sätt, säger Maria Alriksson, VD på Abera.

De två separata dotterbolagen kommer vara Pneubera AB som framförallt kommer innehålla rättigheterna till pneumokockvaccinkandidaten Ab-01.12 samt Obera Therapeutics AB med rättigheter för bolagets terapeutiska vaccin inom onkologi. Detaljer kring rättigheter och eventuella ytterligare projekt i dotterbolagen kommer utformas under närmaste tiden och anpassas för att skapa största möjliga aktieägarvärde.


Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-20 08:10 CET.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som förberds för kliniska studier fas 1 och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Utskick från Spotlight Group