Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-05 08:39:37

Renewable Ventures Nordic AB: Ny styrelse samt apportemission är nu registrerad hos Bolagsverket

På extra bolagsstämma den 30 juni 2023 beslutades om att tillsätta en ny styrelse i Renewable Ventures Nordic AB samt att öka antalet aktier och aktiekapital hos Bolagsverket vilket tillkommit som en följd av förvärvet av Pep Securities AB.

Förvärvet finansierades genom en apportemission om 4 424 467 aktier. Totalt antal aktier i Renewable Ventures Nordic AB uppgår nu till 6 320 667 aktier.

Styrelseleordförande i Renewable Ventures Nordic AB är numera Ulf Wissén, med en bakgrund som bland annat hedgefondförvaltare, medgrundare av Pepins Group AB och investerare. Ny styrelseledamot är dessutom Andras Vajlok, tidigare CFO för Paradox Interactive AB och investerare. Per Nilsson och Marcus Bonsib kvarstår som ledamöter.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib, VD
Telefon: +46 72-1827290
E-post:
marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB