Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-05 15:12:26

Spermosens AB (publ): Spermosens AB JUNO-Checked påvisar spermiers bindningsförmåga.

JUNO-Checked påvisar spermiers förmåga att binda in, med hjälp av elektrokemi. Tester är utförda på Reproduktions Medicinskt Centrum (RMC) i Malmö och påvisar lovande resultat.

Tester är genomförda med humana prover och resultaten bekräftar produkten JUNO-Checkeds funktionalitet. Resultaten är banbrytande för instrumentets utveckling och fortlöpande arbete pågår för att optimera kassettens prestanda enligt Spermosens planering.

 

"Jag är stolt över vårt team, som har implementerat och visat lovande resultat med humana prover. Och ser fram emot att fortsätta ett effektivt samarbete med våra partners FlexMedical Solutions och Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö" säger Dr. Jae Y. Shin, CTO Spermosens

 

-"Möjligheten att i nära samarbete med Reproduktion Medicinskt Centrum genomföra försök ger Spermosens goda förutsättningar till framgångsrik utveckling.", säger Ulrik Nilsson, CEO på Spermosens.

 

RMC Malmö är en av de tre största offentliga IVF-klinikerna i Sverige; under Region Skånes regi och utför årligen drygt 2 000[i] embryoåterföringar.

 

Genom samarbetet med FlexMedical Solutions Ltd får Spermosens tillgång till expertkunskaper vilket minskar projektets riskprofil och ökar sannolikheten för framgång.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

 

 

[i] https://www.medscinet.com/qivf/arsrapporter.aspx


Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-05 15:12 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Utskick från Spotlight Group