Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-25 10:55:42

SolidX AB: SolidX vinner upphandling med Sjöfartsverket med ett värde på 40 miljoner

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser fem anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller ett år med option för totalt fyra år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena Applikationsexperter, Systemutvecklare, Tekniker Lösningsexpert/arkitekt och kravanalytiker. Upphandlingen har ett maximalt avtalsvärde om cirka 40 miljoner kronor för SolidX och en takvolym om 25 000 timmar där SolidX har tilldelats avtal med rangordning 1 av totalt 3 som skrivit kontrakt.

SolidX meddelar idag att Bolaget har för första gången hamnat på plats 1 i samband med en offentlig upphandling gällande IT-konsulttjänster hos en statlig aktör. Ramavtalet ger SolidX förtroende att leverera IT-konsulter inom delområdena Applikationsexperter, Systemutvecklare, Tekniker Lösningsexpert/arkitekt och kravanalytiker.

Avtalet omfattar en inledande period om ett år med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år till. Sammanlagt har sex IT-leverantörer konkurrerat om dessa anbudsområden varpå SolidX tilldelats första plats på samtliga anbudsområden som SolidX ansökte om. Upphandlingen har ett sammanlagt maximalt ordervärde om cirka 40 miljoner kronor och en takvolym om 25 000 timmar som kommer fördelas på dessa fyra år.

Framgent kommer SolidX engagera sig alltmer i liknande upphandlingar för att tillgodose det ökade behovet av IT-tjänster som finns på marknaden, inte minst i samband med offentliga upphandlingar.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, Koncern-VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB