Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-28 13:00:00

Scandinavian Astor Group AB: Ola Alfredsson adjungeras som ledamot i Scandinavian Astor Groups styrelse

Styrelsen i Scandinavian Astor Group AB (publ) ("Astor Group" eller "Bolaget") beslutade idag att adjungera Ola Alfredsson som styrelseledamot fram till och med nästa bolagsstämma, då han kommer föreslås som ordinarie ledamot.

Som adjungerad ledamot i styrelsen för Astor Group kommer Ola Alfredsson att delta på styrelsemöten och i styrelsens arbete, men saknar rösträtt. Ola Alfredsson kommer att vara adjungerad fram till nästa bolagsstämma, då han kommer föreslås som ordinarie ledamot.

- Vi är mycket glada över att välkomna Ola Alfredsson som adjungerad ledamot i styrelsen för Astor Group. Med hans omfattande erfarenhet inom försvars- och säkerhetsindustrin, nationellt och internationellt, kommer hans insikter och expertis vara ovärderliga för Bolagets strategiska riktning. Vi ser fram emot att dra nytta av hans ledarskap och vision i våra styrelsemöten och det fortsatta arbetet för Astor Group, säger Lars Granbom, styrelseordförande i Scandinavian Astor Group.  

- Jag ser stor potential i Astors unika teknologi och kunnande och ser fram emot möjligheten att kunna vara med och bidra till fortsatt framgång och ökad strategisk tillväxt, säger Ola Alfredsson.

Ola Alfredsson, född 1964, har en gedigen bakgrund inom försvars- och säkerhetsindustrin, både nationellt och internationellt. Ola Alfredsson är idag affärsutvecklingschef på MilDef Group AB. Bland andra prestigefyllda branschpositioner har Ola varit chef för försäljning och marknadsföring, samt VD för Kockums AB. Ola Alfredsson har även haft uppdrag som Ambassadråd för Sveriges Ambassad i Washington, USA.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Scandinavian Astor Group AB

Utskick från Spotlight Group