Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-04 12:00:00

SelectImmune Pharma AB (publ): Bolagsverket meddelar tillstånd till fusion mellan Hamlet Pharma AB (publ) och SelectImmune Pharma AB (publ)

Bolagsverket har nu lämnat tillstånd till Hamlet Pharma AB (publ) (”Hamlet Pharma”) och SelectImmune Pharma AB (publ) (”SelectImmune”) att verkställa fusionen mellan de två bolagen. Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 10 augusti 2023. I samband med registreringen av fusionen kommer SelectImmune att upplösas och samtliga av SelectImmunes tillgångar och skulder kommer att övergå till Hamlet Pharma. Som följd av Bolagsverkets tillstånd och kommande registrering av fusionen kommer SelectImmune att avnoteras från Spotlight Stock Market.

De aktieägare som, vid Bolagsverkets registrering av fusionen, är upptagna i SelectImmunes aktiebok förd av Euroclear Sweden AB kommer att erhålla fusionsvederlag. För varje A-aktie i SelectImmune erhålls 0,8 A-aktier i Hamlet Pharma och för varje B-aktie i SelectImmune erhålls 0,8 B-aktier i Hamlet Pharma (”Fusionsvederlaget”). Handel i befintliga aktier av serie B i Hamlet Pharma sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

 

Indikativ tidplan

9 augusti 2023 Sista dag för handel i SelectImmunes B-aktier på Spotlight Stock Market.

 

10 augusti 2023  Bolagsverket registrerar fusionen och SelectImmune upplöses.

 

14 augusti 2023 SelectImmunes aktieägare erhåller Fusionsvederlaget, dvs. aktier i Hamlet Pharma

 

Vecka 33–34 SelectImmunes aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner.

 

Mindre förändringar av tidplanen kan förekomma, bl.a. beroende på handläggningstid hos Bolagsverket.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriela Godaly

Tel.+46-733-381344

Catharina Svanborg

Tel.+46-709-426549

info@selectimmune.com

info@hamletpharma.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)