Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-15 08:53:28

Shortcut Media AB: Shortcut Media AB ansöker om företagsrekonstruktion

Styrelsen för Shortcut Media AB (publ) har idag fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Anledningen är att bolaget behöver lösa sina gamla skulder och beslutet bedöms vara nödvändigt för att ge Shortcut Media den tid som krävs för att förhandla fram en hållbar och långsiktig finansiell lösning. Beslutet innebär att bolaget ställer in sina betalningar.

Delar av verksamheten inom Shortcut Media-koncernen har dragits med stora förluster under räkenskapsåren 2021 & 2022 med omfattande nedskrivningar och kraftigt ökad skuldsättning i moderbolaget som följd. Som tidigare meddelats under hösten 2022 har styrelse och ny ledning genomfört en genomlysning av koncernens verksamhetsgrenar vilket resulterade i beslutet att det stockholmsbaserade dotterbolaget Bond Street Film Stockholm AB försattes i konkurs i februari 2023.

Shortcut Media har intensifierat sitt arbete med att söka finansieringslösningar efter dotterbolagets konkurs, men det har konstaterats att det inte är möjligt att hitta tillräcklig finansiering för att lösa samtliga skulder och samtidigt säkra en långsiktig finansiell lösning.

”Våra dotterbolag i Göteborg och Söderhamn har under många år genererat vinster och är de centrala komponenterna i vår långsiktiga strategi. Genom att vi nu skapar utrymme för att lösa de äldre skulderna inom ramen för en företagsrekonstruktion kan vi framöver fokusera på att utveckla våra lönsamma verksamheter, vilka utgör grunden för SMGs livskraft”, säger Lennart Larsson, tf VD i Shortcut Media AB.

Styrelsen för Shortcut Media har tagit fram en likviditetsprognos och bedömer att bolaget kan bära sina kostnader under företagsrekonstruktionen.

”Vi beklagar att vi hamnat i den här situationen, men en rekonstruktion av moderbolaget är den bästa lösningen för att återskapa en lönsam och sund koncern. Inom ramen för en företagsrekonstruktion har vi möjlighet att skapa förutsättningar för att vända verksamheten till lönsamhet och hitta en långsiktig finansieringslösning. Vi bedriver två lönsamma och stabila verksamheter idag och styrelsen tillsammans med ledningen lägger nu allt fokus på att skapa förutsättningar för dem att fortsätta blomstra”, avslutar Lennart Larsson.

Shortcut Media har till rekonstruktör föreslagit advokat Karl Björlin på Cirio Advokatbyrå AB.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Larsson, tf VD Shortcut Media Group
lennart.larsson@alntorp.se

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Shortcut Media Group    

Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik, speltrailers. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB