Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-15 15:40:36

Shortcut Media AB: Shortcut Media beviljas företagsrekonstruktion

Stockholms tingsrätt har idag beviljat Shortcut Media ABs (publ) ansökan om företagsrekonstruktion. Därtill har bolagets förslag till rekonstruktör, advokat Karl Björlin på Cirio Advokatbyrå AB, godtagits av Stockholms tingsrätt.

Driften av Shortcut Media AB fortsätter som vanligt under företagsrekonstruktionen och bolagets leverantörer kommer att erhålla full betalning för alla leveranser av varor och tjänster som sker under rekonstruktionen. Tingsrättens beslut om rekonstruktion innebär dock att Shortcut Media tills vidare är förhindrade enligt lag att betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion, i avvaktan på kommande ackordsuppgörelse med bolagets borgenärer.

Bakgrund

Delar av verksamheten inom Shortcut Media-koncernen har dragits med stora förluster under räkenskapsåren 2021 & 2022 med omfattande nedskrivningar och kraftigt ökad skuldsättning i moderbolaget som följd. Som tidigare meddelats under hösten 2022 har styrelse och ny ledning genomfört en genomlysning av koncernens verksamhetsgrenar vilket resulterade i beslutet att det stockholmsbaserade dotterbolaget Bond Street Film Stockholm AB försattes i konkurs i februari 2023.

Shortcut Media har intensifierat sitt arbete med att söka finansieringslösningar efter dotterbolagets konkurs, men det har konstaterats att det inte är möjligt att hitta tillräcklig finansiering för att lösa samtliga skulder och samtidigt säkra en långsiktig finansiell lösning. Inom ramen för en företagsrekonstruktion ges Shortcut Media möjlighet att skapa förutsättningar för att fortsätta att utveckla de kvarvarande, lönsamma och stabila verksamheterna inom ramen för koncernen.

Styrelsen för Shortcut Media har tagit fram en likviditetsprognos och bedömer att bolaget kan bära sina kostnader under företagsrekonstruktionen.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Larsson, tf VD Shortcut Media Group
lennart.larsson@alntorp.se

Om Shortcut Media Group    

Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, TV-grafik, speltrailers. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB