Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-16 08:44:00

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs AB (publ) meddelar föreslagna ändringar i bolagets styrelse och ledning.

Valberedningen i Nattaro Labs AB (publ) har informerats om att Eva Brundin, som varit en del av styrelsen sedan 2014, har beslutat att ställa sin plats i styrelsen till förfogande.

Valberedningen har med anledning av ovan föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar att utse  bolagets nuvarande CFO, Stefan Hansson, till ny styrelseledamot som ersättare för Eva Brundin. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

I det fall Stefan Hansson väljs in i styrelsen kommer han samtidigt att lämna sitt nuvarande uppdrag som CFO. Bolaget har i dagsläget inte några planer på att rekrytera en ny CFO då det finns en välfungerande struktur för bolagets finansiella hantering.

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23

carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Utskick från Spotlight Group