Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-21 15:41:40

MoveByBike Europe AB: MoveByBike Europe AB tar beslut om att upprätta kontrollbalansräkning

Styrelsen i MoveByBike Europe AB undersöker huruvida bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

Styrelsen i MoveByBike Europe AB har kunnat konstatera att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning av detta har styrelsen initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning, för granskning av bolagets revisorer.

Så snart kontrollbalansräkningen är granskad av bolagets revisorer, kommer utfallet att meddelas och i förekommande fall, kalla till kontrollstämma i enlighet med aktiebolagslagen.

"Detta gör att bolaget kommer att arbeta för att emittera nya aktier under september och återställa det egna kapitalet. Det finns en fortsatt stark tro på Bolaget från styrelse, ägare och ledning som kommer att arbeta för att säkra finansiering av kommande perioder och fortsatt utveckling av Bolaget."  säger Lisette Hallström, VD MoveByBike

 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.


Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-21 15:41 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB

Utskick från Spotlight Group