Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-22 09:04:31

MoveByBike Europe AB: MoveByBike Europe AB offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023

MoveByBike Europe AB ("MoveByBike") offentliggör härmed delårsrapport för andra kvartalet avseende 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.movebybike.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

 

FÖRSTA HALVÅRET (2023-01-01 - 2023-06-30)

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 526 (9 061) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6 249 (-5 572) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,68) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 2 804 (2 042) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -12% (28%)

 

ANDRA KVARTALET (2023-04-01 - 2023-06-30)

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 336 (4 794) TSEK.

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 874 (-2 125) TSEK.

• Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,68) SEK.*

• Koncernens kassa och bank uppgick till 2 804 (2 042) TSEK.

• Koncernens soliditet uppgick till -12% (28%)

 

Väsentliga händelser under perioden

• Den 4 maj blir verksamheten valbar i Meds Checkout

• Den 29 maj tecknas brandingavtal med HelloFresh

• Den 5 juni vinner Bolaget direktupphandling för Eskilstuna kommun

• Den 20 juni tecknas avtal med mikromobilitetsföretaget Bolt

 

 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB