Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-24 08:48:45

JS Security Technologies Group AB: JS Security publicerar delårsrapporten för andra kvartalet (Q2) 2023

JS Security Technologies Group AB (”JS Security’’ eller ‘’Bolaget”) publicerar härmed delårsrapporten för andra kvartalet (Q2) 2023.

Under den aktuella perioden nådde nettoomsättningen 1,7 MSEK, en ökning med 70 procent jämfört med samma period föregående år. EBITDA för denna period nådde -0,9 MSEK, vilket är en tydlig förbättring jämfört med samma period föregående år då EBITDA låg på -2,6 MSEK.

 

På halvårsbasis steg nettoomsättningen till 4,1 MSEK, vilket är en ökning med cirka 95 procent jämfört med samma period föregående år.  EBITDA för samma period nådde -1,1 MSEK, vilket innebär en positiv utveckling jämfört med föregående år då EBITDA var -3,4 MSEK.

 

Kvartal 2 (Q2), 1 april 2023 - 30 juni 2023 i sammandrag

 

        Nettoomsättningen uppgick till 1,7 MSEK (1 MSEK)

        EBITDA uppgick till -0,9 MSEK (-2,6 MSEK)

        Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-3,0 MSEK)

        Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,46 SEK)

 

Första halvåret (H1), 1 januari 2023 - 30 juni 2023 i sammandrag

 

        Nettoomsättningen uppgick till 4,1 MSEK (2,1 MSEK)

        EBITDA uppgick till -1,1 MSEK (-3,4 MSEK)

        Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-4,1 MSEK)

        Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,63 SEK)

 

Väsentliga händelser under perioden 1 april 2023 - 30 juni 2023

 

        VD-byte och ledningsförändringar. Mårten Bergsten tillträder som VD, Pierre Grönberg tillträder som produktägare samt Christopher Ramstedt tillträder som försäljningschef med fortsatt Investor Relations-ansvar.

        Erhåller en tilläggsorder om cirka 75 TSEK.

        Styrelsen tog beslut om en Företrädesemission av aktier om cirka 11,6 MSEK samt en efterföljande riktad Kvittningsemission om cirka 3,9 MSEK.

        Erhåller tilläggsorder om cirka 120 TSEK.

        Erhåller ny order om cirka 120 TSEK.

        Styrelseledamöter och ledande befattningshavare ingår lock-up avtal för aktier som tecknas i Kvittningsemissionen.

 

Väsentliga händelser efter perioden 1 april 2023 - 30 juni 2023

 

        Förträdesemissionen tecknades till cirka 38,7% vilket tillför JS Security 4,5 MSEK innan emissionskostnader.

 

VD har ordet

 

Bästa aktieägare,

 

Det senaste kvartalet har varit en period präglad av både förändring och framsteg för oss på JS Security.

 

En väsentlig del av denna period har innefattat en övergång i ledarskapet, där jag, Mårten Bergsten, har antagit rollen som VD för hela koncernen. Driven av min erfarenhet och bakgrund inom branschen är mitt övergripande mål att fortsätta utveckla och befästa JS Securitys position på marknaden. Jag kommer använda mina kompetenser och insikter för att stärka koncernen och navigera genom de utmaningar som vår bransch står inför.

 

I denna process av strukturella förändringar har vi tillsatt Pierre Grönberg som produktägare för SB-Storage & SB-NET. Pierre har en stor förståelse för våra produkter och en förmåga att forma dem i linje med marknadens behov. Samtidigt har vi välkomnat Christopher Ramstedt, som nu tillträder som försäljningschef med fortsatt ansvar för Investor Relations. Christophers huvudsakliga fokus kommer att ligga på att implementera våra försäljningsstrategier och vidare stärka relationer med både investerare och kunder.

 

Dessa förändringar är inriktade på att generera resultat och förbättra vår position. Vi har satt upp mål att öka vår närvaro inom försäljning genom att utforska nya marknader och förbättring av vår försäljningsprocess. Vårt mål sträcker sig längre än enbart att anpassa oss till förändringar – vi har för avsikt att proaktivt driva dem med våra kompetenser och erfarenheter som stöd.

 

Samtidigt har vi genomfört en företrädesemission på cirka 11,6 MSEK, med en teckningsgrad på närmare 38,7%. Detta tillskott av kapital, om cirka 4,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, kommer att användas för att driva flera initiativ som står på vår agenda för att främja tillväxt. Huvudfokus ligger på att rekrytera nya konsulter till StoneBeach samt intensifiera våra sälj- och marknadsaktiviteter. Vi strävar även efter att optimera verksamheten hos våra dotterbolag och utforska ytterligare tillväxtmöjligheter.

 

Våra finansiella prestationer har förbättrats under kvartalet, både genom omsättningstillväxt såväl som förbättrad EBITDA. Dessa framsteg stärker vår övertygelse om framtiden. Vårt fokus på försäljning och vår kapacitet att möta marknadens utmaningar ger oss en stabil grund. Vi står stadigt fast vid vårt åtagande att skapa värde för er aktieägare och att fortsätta vara en pålitlig samarbetspartner för våra kunder.

 

Jag vill avslutningsvis tacka er alla för förtroendet. Gemensamt ser vi fram emot en dynamisk framtid fylld med möjligheter och utmaningar.

 

Vänliga hälsningar,

 

Mårten Bergsten

VD - JS Security Technologies Group AB

 

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på JS Securitys webbplats (https://investor.jssecurity.tech/rapporter/) samt som en bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk företagsgrupp som grundades 2019. Vi är specialiserade på avancerad informationssäkerhet och dokumenthantering inom Web3 för företag och organisationer. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB