Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-25 08:54:14

Vultus AB: Vultus publicerar halvårsrapport 2023

Vultus AB ("Vultus" eller "Bolaget") publicerar härmed halvårsrapporten för Q2 samt det första halvåret 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.vultus.se) samt som bifogad fil.

2023-04-01 – 2023-06-30 (andra kvartalet)

 • Bolagets nettoomsättning uppgick till 229 (6) TSEK
 • Bolagets rörelseresultat uppgick till -2 441 (-1 101) TSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,4501 (-0,2125) SEK och -0,2087 SEK efter utspädning

2023-01-01 – 2023-06-30 (första halvåret)

 • Bolagets nettoomsättning uppgick till 392 (76) TSEK
 • Bolagets rörelseresultat uppgick till -4 952 (-1 850) TSEK
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,913 (-0,4056) SEK och -0,4235 SEK efter utspädning
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2023 till 62 (89)%

VD Per Karlsson kommenterar

"Det andra kvartalet av 2023 präglades av fortsatt hög aktivitet när Vultus fortsatte att växla upp och förbereda för vår verkliga acceleration när det gäller sälj och marknadsföring. Våra ansträngningar belönades också, med ett helt nytt samarbete och en fördjupning av ett tidigare avtal. Tillsammans med Desert Control kan Vultus göra verklig skillnad för jordbrukare samtidigt som vi kan bidra till att livsmedelstillgången ökar i en tid då just livsmedelproduktion blivit ett av våra största globala problem på grund av både krig och klimatförändringar. Avtalet med AR Tarim ingicks för bara några månader sedan, under första kvartalet, och det är ett tydligt tecken på styrkan i vårt kombinerade erbjudande att samarbetet med Turkiets ledande företag inom odling, förädling och import/export av utsäde för potatisodlare redan fördjupas. Det första halvåret 2023 har varit den mest spännande perioden i Vultus historia, men jag är övertygad om att det andra halvåret blir ännu mer händelserikt."

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 6 april föreslår styrelsen i Vultus att årstämman beslutar om en företrädes-emission om 4,1 MSEK, säkerställd till 77 procent genom garanti- och teckningsåtagande. Bolaget kallar även till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 kl. 10.00 på Klostergatan 9 i Lund. Bolaget meddelar även den 11 april utfall i optionsinlösen av serie TO 1: Inga teckningsoptioner nyttjades.
 • Den 15 maj beslutar den ordinarie bolagsstämman att genomföra företrädesemissionen enligt styrelsens förslag.
 • Den 23 maj publicerade Vultus informationsmemorandum i samband med företrädesemissionen. Teckningstiden inleddes den 24 maj och avslutades den 7 juni. Under teckningsperioden arrangerade Vultus en investerarträff med anledning av den pågående företrädesemissionen.
 • Den 9 juni meddelade Bolaget utfallet av företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 35 procent inklusive teckningsförbindelser. Garantiåtaganden om totalt cirka 42 procent aktiverades för att uppnå en total teckning om 77 procent. Vultus tillfördes därmed cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 6 juli meddelade Vultus att Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med Agritech-bolaget Desert Control AS. I samarbetet ingår ett pilotprojekt där Vultus analysplattform övervakar utvalda fält där Desert Control AS har applicerat sin teknik.
 • Den 13 juli meddelade Vultus att Bolaget fördjupar sitt samarbete med AR Tarim för att erbjuda sjukdoms- och skadeanalys för potatisodling.
 • Den 10 juli meddelade Vultus att Bolaget, som en del av en ny kommunikationsstrategi, startar en utbildning på LinkedIn för att göra det lättare för små och stora investerare att följa den tekniska utvecklingen inom Agritech-branschen och göra fler medvetna om dess möjligheter.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB