Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-30 08:00:00

Genetic Analysis AS: Halvårsrapport januari–juni 2023

OSLO, NORGE, 30 augusti 2023 – Genetic Analysis AS ("GA" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport avseende det andra kvartalet och de första sex månaderna av 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.genetic-analysis.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Ronny Hermansen kommenterar:
”Jag är glad att kunna ge er en uppdatering om de betydande prestationer och utvecklingar som har präglat Genetic Analysis AS andra kvartal 2023. Vårt fokus på global expansion och vidareutvecklandet av GA-map®-plattformens kapacitet har gett goda resultat. Vi noterar en ökning av försäljningsintäkterna med 22 procent jämfört med Q2 2022, vilket bekräftar vårt engagemang och vår kapacitet att adressera den snabbt växande mikrobiommarknaden. Vi har upplevt vissa effekter från covid-pandemin med ett fåtal kunder som har byggt upp lager under covid för att hålla sina leveranser igång under de svåra tiderna. Under andra kvartalet 2023 drabbades GA av kunder som byggde ner dessa lagernivåer, vilket minskade försäljningen med 1,0 miljoner NOK. Trots detta levererade GA en tillväxt på 22 procent under kvartalet, justerat för lagerminskningen uppgår försäljningstillväxten 56 procent. Denna imponerande tillväxt har möjliggjorts som ett direkt resultat av vår nya globala distributionsmodell.”

Q2 2023 (01.04.2023 – 30.06.2023)

 • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 MNOK (5,5).
 • Försäljningen uppgick till 3,7 MNOK (3,0).
 • Nettoresultatet uppgick till -5,5 MNOK (-6,1).
 • Totala tillgångar uppgick till 52,0 MNOK (70,1).
 • Soliditeten uppgick till 60,8 % (83,2 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 NOK (-0,24).

H1 2023 (01.01.2023 – 30.06.2023)

 • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MNOK (10,3).
 • Försäljningen uppgick till 7,8 MNOK (5,5).
 • Nettoresultatet uppgick till -12,8 MNOK (-13,8).
 • Totala tillgångar uppgick till 52,0 MNOK (70,1).
 • Soliditeten uppgick till 60,8 % (83,2 %).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,51 NOK (-0,55).

Väsentliga händelser under Q2 2023

 • GA har under H1 2023 färdigställt en ny distributionsmodell för att täcka alla större geografiska områden. Genom detta upplägg hänvisas labbkunder direkt till våra distributörer. I kombination med GA:s molnbaserade utbildningsprogram ger det GA en utmärkt bandbredd för att ta in nya kunder. Mot slutet av kvartalet tecknade den nya distributionsorganisationen avtal med flera nya laboratoriekunder som kommer att generera reagensintäkter med höga marginaler framöver.
 • Den 11 maj 2023 höll GA årsstämma. Kommuniké med sammanfattade beslut hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.genetic-analysis.com).
 • Den 8 juni ingick GA ett distributionsavtal med ELTA90 Group, en Sofia-baserad snabbväxande distributör av laboratoriediagnostik i Balkan med verksamhet i flera länder. Ett av ELTA90s fokusområden är specialiserad molekylär diagnostik för marknaden för klinisk diagnostik och forskning.
 • Den 29 juni meddelade GA att Bolaget har tilldelats ett patent (2017/06307) av det sydafrikanska patentverket Companies and Intellectual Property Commission (CIPC). Det viktiga patentet med titeln "A Method for Determining Gastrointestinal Tract Dysbiosis" omfattar Bolagets unika algoritm som ingår i GA-map®-tekniken för profilering av tarmmikrobiota.

Väsentliga händelser efter utgången av perioden

 • Den 23 augusti meddelade GA att en vetenskaplig artikel nyligen har publicerats i den medicinska tidskriften BMC Endocrine Disorders, som visar lovande resultat av att använda mikrobiota som ett verktyg för riskprediktion av diabetes i ett tidigt skede. Artikeln med titeln "EXPLORING THE GUT MICROBIOTA IN PATIENTS WITH PRE-DIABETES AND TREATMENT NAÏVE DIABETES TYPE 2 - A PILOT STUDY", skriven av forskare vid GA, visar styrkan i GA:s forskningsportfölj och understryker potentialen för att utöka användningen av GA-map® testplattform till sjukdomsområdet diabetes typ 2.
 • Den 25 augusti meddelade GA att dess distributör Eagle Biosciences Inc, ingått ett avtal med en icke offentliggjord partner, ett högvolymslaboratorieföretag som tillhandahåller laboratoriediagnostik till kliniker, folkhälsoinstitut och forskningsuniversitet i USA. Partnern förväntas lansera den standardiserade och validerade GA-map® som en testtjänst under Q4 2023. Partnerskapet ligger helt i linje med GA:s strategi att accelerera tillväxten genom nya laboratorier med höga volymer och markerar ett viktigt steg framåt i GA:s affärsexpansion på den amerikanska mikrobiommarknaden.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om GA, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Eilert Aamodt, CFO
E-post:
ea@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 15 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com

Intresserad av att läsa mer om GA:s produkter? Besök ga-map.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Genetic Analysis AS