Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-08-31 10:43:51

Preservium Property AB: Preservium Property AB publicerar halvårsrapport januari – juni 2023

Halvåret januari – juni 2023

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 37 530 (32 808) tkr
 • Driftnettot uppgick till 30 861 (29 148) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 84,56 (85,86) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 626 (15 503) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -66 664 (34 104) tkr motsvarande neg. (7,36) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35 370 (23 503) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 435 000 (1 586 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,59 (2,42) ggr och belåningsgraden samt nettobelåningsgraden uppgick till 73,62 (66,61) % respektive 69,91 (66,29) %
 • NRV per aktie uppgick till 84,57 (114,89) kr

Kvartalet april – juni 2023

 • Hyresintäkter inkl. serviceintäkter uppgick till 19 581 (16 442) tkr
 • Driftnettot uppgick till 15 925 (14 896) tkr, vilket resulterade i en överskottsgrad på 85,86 (90,60) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 324 (8 094) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -72 219 (27 251) tkr motsvarande neg. (5,88) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 628 (26 039) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 435 000 (1 586 000) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,67 (2,47) ggr och belåningsgraden samt nettobelåningsgraden uppgick till 73,62 (66,61) % respektive 69,91 (66,29) %
 • NRV per aktie uppgick till 84,57 (114,89) kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Malmström, VD
Preservium Property AB
+46 8 402 53 84
john.malmstrom@paretosec.com

Preservium Property AB i korthet
Preservium Property AB (org. nr 559323–9733) är ett publikt fastighetsbolag som äger och förvaltar två offentliga arkivfastigheter, Vinkelhaken 2 i Täby och Snickarboden 1 i Huddinge, med en totalt uthyrbar area om 43 161 kvadratmeter som är fullt uthyrda till Riksarkivet och Region Stockholm. Båda fastigheterna är moderna och specialanpassade till hyresgästernas verksamhet. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 november 2021.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Preservium Property AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023. För mer information gällande Preservium Property AB, vänligen besök www.preserviumproperty.se och www.spotlightstockmarket.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Preservium Property AB

Utskick från Spotlight Group