Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-01 11:30:08

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Trafikverket aktiverar Etapp 2 i kontrakt med Railway Metrics and Dynamics

I februari 2023 aktiverades Etapp 1 i ett avtal mellan Trafikverket och Railway Metrics and Dynamics gällande myndighetens innovationsupphandling. Nu har Trafikverket aktiverat Etapp 2.

Railway Metrics and Dynamics AB är, som tidigare kommunicerats, upphandlad leverantör till Trafikverket inom vad som officiellt benämns ”Innovationsupphandling – Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen”.

Läs mer: PRESSMEDDELANDE – Miljonavtal med Trafikverket undertecknat

Uppdraget sker i tre etapper. Etapp 1 hade som delmål att ta fram en demonstrationsfärdig systemlösning under en sexmånadersperiod. I Etapp 2 är delmålet ett operativt system som ska drifttestas i fält under en 12 månadersperiod.

Nu har Trafikverket meddelat Railway Metrics and Dynamics att myndigheten tagit beslut om fortsatt samarbete enligt Etapp 2.

– Vi är väldigt glada att Trafikverket har valt att aktivera den andra etappen i kontraktet. Järnvägsbranschen står inför ett paradigmskifte där vår moderna teknik kommer ge Trafikverket – och andra infrastrukturförvaltare jorden runt – mycket bättre kontroll över järnvägens underhållsstatus, säger Jan Lindqvist, vd för Railway Metrics and Dynamics.

I Etapp 3 kan Trafikverket, om tillgänglig finansiering så medger, köpa informationstjänsten under 12 månader – med option på ytterligare 12 månader – från system som i drifttest under Etapp 2 visat sig bäst tillgodose Trafikverkets behov.

Railway Metrics and Dynamics uppskattar det löpande arbetet i etapperna 1–2 till SEK 7 326 000 kr. Det är den så kallade anbudssumman, som också annonserats i Trafikverkets upphandlingssystem. Utöver detta har Railway Metrics and Dynamics ett preliminärt indikerat fast pris för ”Köp av informationstjänsten” enligt Etapp 3 om SEK 8 600 000. Om Trafikverket väljer att utlösa optionen tillkommer preliminärt ytterligare SEK 8 600 000 kr plus löpande kostnader under optionstiden.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB