Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-01 11:47:50

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Nya regeringsuppdraget till Trafikverket löses med svensk innovativ teknik

"Det svenska järnvägsnätet måste förbättras", säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson. Regeringen gav därför i förra veckan Trafikverket ett nytt uppdrag att förbättra järnvägsunderhållet. Ministern nämnde möjligheten att använda data från gående tåg – en lösning utvecklad av svenska Railway Metrics and Dynamics.

Järnvägsunderhållet behöver bli effektivare för att järnvägen ska bli mer robust och tågen punktligare, anser Regeringen. Därför har Regeringen nu gett ett nytt uppdrag till Trafikverket, vilket bland annat innebär att myndigheten ska redovisa hur de ökar sin kunskap om järnvägen. Vid presskonferensen där infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) presenterade uppdraget, lyfte ministern fram svenska företag som möjliggör förebyggande underhåll.
– Genom att använda data från gående tåg kan man få information om när det behövs underhåll, sa Andreas Carlson i en intervju med SVT Rapport efter presskonferensen.

Exakt detta gör det svenska bolaget Railway Metrics and Dynamics, som är upphandlad leverantör till Trafikverket för innovationer kring mätning av järnvägsanläggningen från järnvägsfordon. 

Genom att ingå avtal med olika fordonsägare, som kör tåg på den svenska järnvägen, kan Railway Metrics and Dynamics placera ut sina patenterade sensorer på tåg, vilka i sin tur samlar in data om hälsan på den svenska järnvägen till Trafikverket. Denna data ger en detaljkunskap om hur de svenska järnvägarna mår, vilket i sin tur gör det möjligt att sätta in förebyggande underhåll i rätt tid, innan ett fel uppstår.

– Med teknik från Railway Metrics and Dynamics är det möjligt att uppnå det som Regeringen nu efterfrågar. Vi har redan kommit en bra bit i detta arbete i samarbete med Trafikverket, säger Jan Lindqvist, vd på Railway Metrics and Dynamics.

Läs mer: Miljonavtal med Trafikverket undertecknat
Läs mer: Regeringsuppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB