Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-04 14:25:39

SolidX AB: SolidX har blivit Kvalificerade som leverantör till Domstolsverket och Värmdö kommun till ett uppskattat värde på totalt 280 miljoner

SolidX har kvalificerats som leverantör i både Domstolsverkets och Värmdö kommuns dynamiska inköpssystem (DIS). Det innebär att vi får tillgång att offerera på alla förfrågningar rörande IT- konsulter. Värdet av konsultinköpen i DIS-systemet uppskattas hos Värmdö kommun till 160 miljoner och hos Domstolsverket uppskattas det till 120 miljoner, totalt 280MSEK.

SolidX meddelar idag att Bolaget har kvalificerats som leverantör inom IT-konsulttjänster hos två olika statliga aktörer till ett uppskattat värde på totalt 280MSEK.

Domstolsverket: Kvalificeringarna ger SolidX förtroende att leverera IT-konsulter såsom: Systemutvecklare (java), övriga systemutvecklare, ledare, testare, systemarkitekt, webb-kompetens, kravanalytiker och systemanalytiker, och UX. Uppskattas leveransvärde 120MSEK.

Värmdö kommun: Kvalificeringarna ger SolidX förtroende att leverera IT-konsulter inom delområdena chef och ledningsstöd IT, strategi, metod- och verksamhetsutveckling IT, krav, utveckling och test, web och UX, IT Arkitektur, IT Tekniker, IT support, ITIL / SOC. Uppskattat leveransvärde 160MSEK

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, Koncern-VD Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27 E-post: filip.a@solidx.se

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, SolidX Care, SolidX APS och Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB