Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-05 19:16:54

Tendo AB: Teckningskursen för Tendo AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 har fastställts till 1,20 SEK per aktie

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 ("TO 2"), vilka emitterades i samband med den företrädesemission av units Bolaget genomförde i mars/april 2023, fastställts. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,20 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 7 september 2023.

 

Tendo genomförde i mars/april 2023 en företrädesemission av units varigenom 2 497 681 teckningsoptioner av serie TO 2 emitterades. Varje TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Tendo under nyttjandeperioden som pågår under perioden 7-21 september 2023. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,20 SEK per aktie, vilket är den lägsta inom intervallet som fastställdes i samband med Bolagets företrädesemission av units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 3 MSEK före emissionskostnader.

 

Vid fullt utnyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Tendo att öka med 2 497 681 aktier till totalt 13 973 043 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 349 675,34 SEK till 1 956 226,02 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 18 procent av kapitalet och rösterna.

 

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se). Ett informationsblad innehållandes sammanfattande information om optionsinlösen kommer att finnas tillgänglig på Tendos, Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor i samband med att optionsinlösen inleds.

 

Viktiga datum

  • 7 september 2023: Nyttjandeperiod inleds
  • 19 september 2023: Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 21 september 2023: Nyttjandeperiod avslutas
  • 22 september 2023: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 6 oktober 2023: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

 

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 agerar Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare samt Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

 

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40-615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB