Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-05 20:27:53

Arcede Pharma AB: Inspelning från Arcedes investerarpresentation 5 sep 2023

Arcede Pharma AB arrangerade den 5 september 2023 en webbsänd presentation för investerare.

På den webbsända presentationen deltog Bolagets VD Mia Lundblad samt därutöver Bolagets huvudägare Christer Fåhraeus. Hela presentationen inklusive frågestund finns tillgänglig på nedanstående länk samt på Arcedes hemsida (www.arcedepharma.com).

Arcede Pharma håller webcast i samband med företrädesemission

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB