Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-06 22:02:42

Nattaro Labs AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ) den 6 september 2023

Idag, den 6 september 2023, hölls extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ). Bolagsstämman beslutade enhälligt att utse Stefan Hansson till ny ordinarie styrelseledamot som ersättare för Eva Brundin. Övriga ordinarie styrelseledamöter, valda vid årsstämman den 15 juni 2023, är styrelseordförande Daniel Röme samt ledamöterna Carl-Magnus Hansson och Anders Nilsson. Som tidigare kommunicerats frånträder Stefan Hansson sitt uppdrag som CFO i samband med detta.

Fullständig dokumentation kring bolagsstämmans beslut kan laddas ned på www.nattarolabs.com.

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Utskick från Spotlight Group