Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-07 11:30:00

Scandinavian Astor Group AB: Scandinavian Astor Group förenklar koncernstrukturen genom att avveckla vilande dotterbolag

Scandinavian Astor Group AB (publ) ("Astor Group" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen har beslutat att renodla och förenkla koncernstrukturen genom att avveckla det vilande dotterbolaget Astor Engineering AB.

Astor Engineering AB grundades för att affärsutveckla civila tillämpningar av Astor Groups teknik men ingen verksamhet har bedrivits i bolaget. Styrelsen har fastställt en strategisk riktning som prioriterar teknologins användning inom militära områden och ser även möjligheter att utforska civila tillämpningar på längre sikt, men då inom de nuvarande koncernbolagen. Avvecklingen innebär en mycket liten kostnad för Bolaget.

Efter avvecklingen kommer koncernen bestå av Scandinavian Astor Technologies AB, Marstrom Composite AB, JPC Composite AB, My-konsult System AB och My-konsult Teknik AB med Scandinavian Astor Group som moderbolag.  

"Detta är en ren administrativ justering som renodlar vår koncernstruktur eftersom ingen aktiv verksamhet bedrivs i Astor Engineering. Vårt fokus ligger på att stärka vår närvaro inom militära tillämpningar och möjligheten för framtida civila tillämpningar kan leva vidare genom Astor Groups aktiva koncernbolag.", kommenterar Lars Granbom, styrelseordförande för Scandinavian Astor Group.

Scandinavian Astor Group – Strength and security in all elements

För ytterligare information vänligen kontakta:

Scandinavian Astor Groups VD Odd Werin

e-post: odd.werin@astorgroup.se

Om Scandinavian Astor Group AB (publ)
Scandinavian Astor Group är verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en leverantör av produkter, tjänster och tillhörande tekniska lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet samt produkter för industrier. Produktportföljen består exempelvis av radarstörningssystem och kompositkomponenter och erbjuds till myndigheter och företag inom flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige. För mer information om Astor Groups verksamhet, besök: www.astorgroup.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Scandinavian Astor Group AB

Utskick från Spotlight Group