Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-08 12:08:26

Amhult 2 AB: Amhult 2 AB; Optionsavtal för köp av del av fastighet i systerbolag har ytterligare försäkrats genom optionsavtal för köp av aktier

Pressmeddelande 10/23
2023-09-08


Styrelsen i Amhult 2 AB har ytterligare försäkrat det sedan tidigare befintliga optionsavtalet om köp av del av fastigheten Skogen 1:1 som idag ägs av systerbolaget Lysevägens Bostads AB, även kallat ”Skogens gård”, genom att teckna ett optionsavtal för köp av aktierna i systerbolaget.

Ett optionsavtal om att låta Amhult 2 AB köpa den del av fastigheten som blir aktuell vid en eventuellt kommande exploatering har sedan tidigare funnits för bolaget. Nu har styrelsen ytterligare försäkrat denna möjlighet att nyttja det sedan tidigare befintliga optionsavtalet till köp av fastighet, genom ytterligare ett optionsavtal som i stället gäller köp av aktierna i systerbolaget Lysevägens Bostads AB. Detta försäkrar bolaget att Lysevägens Bostads AB vidmakthåller det sedan tidigare befintliga optionsavtalet om köp av fastighet inför eventuell kommande exploatering i framtiden.

Emilie Loft
0709 76 89 03
emilie@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB