Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-14 07:07:00

Vultus AB: Idag inleds nyttjandeperioden för Vultus AB:s teckningsoptioner av serie TO 2

Idag inleds nyttjandeperioden för Vultus AB:s ("Vultus" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 2. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna 1,11 ny aktie i Vultus till en kurs om 5,23 SEK per aktie. Nyttjandeperioden löper till och med den 5 oktober 2023.

Totalt finns 638 574 teckningsoptioner av serie TO 2. Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en 1,11 ny aktie i Vultus under nyttjandeperioden som pågår från och med den 14 september 2023 till och med den 5 oktober 2023. Teckningskursen har fastställts till 5,23 SEK. För att exemplifiera innebär det således att den optionsinnehavare som nyttjar tio (10) teckningsoptioner av serie TO 2 för teckning av nya aktier erhåller elva (11) nya aktier, till ett totalt pris om 57,53 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 3,7 MSEK före emissionskostnader.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kommer antalet aktier i Vultus att öka med 708 817 aktier till totalt 11 053 363 aktier och aktiekapitalet öka med 141 763,40 SEK till totalt 2 210 672,60 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 6,4 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 2 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.vultus.se).

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 agerar Sedermera Corporate Finance som finansiell rådgivare, Market & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida:
www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB

Utskick från Spotlight Group