Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-19 10:35:29

Prebona AB: Prebona erhåller besked om beviljat patent i Kina

Det Kinesiska Patentverket har meddelat att patent har beviljats avseende en av Prebonas patentansökningar inom området funktionella material. Patentskyddet omfattar metoden för tillverkning av funktionaliserade partiklar och produkter tillverkade genom metoden.

-Prebona fortsätter att stärka bolagets IP på alla, för bolaget, strategiska marknader inklusive USA, Europa, Kina och Indien, kommenterar Christian Östberg, VD Prebona AB.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Christian Östberg, VD, Telefon +46 70 7153247,

E-post: christian.ostberg@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Prebona AB

Utskick från Spotlight Group