Press release from Companies

Publicerat: 2023-09-25 17:35:00

I Love Lund AB (publ): I Love Lund har genomfört en försäljning av alla våra aktier i portföljbolaget House:ID AB, vilket resulterat i kraftigt stärkt kassa på sju miljoner kronor.

I Love Lund AB har sålt hela aktieinnehavet i portföljbolaget House:ID AB. Affären är nu beslutad och genomförd. Avkastningen i transaktionen motsvarar en åttadubbling av innehavets bokföringsvärde och ger ett starkt positivt kassaflöde.

 

Det villkorade inlösenerbjudandet som mottogs från portföljbolaget, och godtogs och meddelades i en PM av I Love Lund 1 september i år, har nu beslutats och därmed genomförts och avslutats framgångsrikt.

En extrastämma har hållits i House:ID och själva transaktionen av hela vårt aktieinnehav på 6 959 aktier har nu skett i samband med detta, vilket har resulterat i en kontanta köpeskilling till oss på 6 959 000 kr.

Det innebär att I Love Lunds kassaposition utökats till närmare 24% av vår portfölj. Vår redan starka balansräkning har därmed stärkts upp ytterligare i och med aktieförsäljningen i House:ID.

I Love Lund befinner sig fortsatt i tillväxtfas och likviditetstillskottet kommer återinvesteras i nya spännande innovativa Lundabolag med tillväxtambitioner.

Avkastningen i transaktionen motsvarar en åttadubbling av innehavets anskaffningsvärde, tillika bokföringsvärde.

Transaktionen är I Love Lunds första väsentliga exit av ett portföljbolag under våra fem verksamhetsår. Generellt agerar vi som mycket långsiktiga ägare i de flesta av vår väsentliga portföljbolag, men i detta specifika fall delar vi samma uppfattning som House:IDs ledning om den bästa vägen framåt för bolaget är att utveckla strategiska partnerskap med stora industriella aktörer i branschen. Bolaget får nu i det nya sammanhanget god potential att nå sitt mål att deras bostadsapp kan bli standard för alla bostadsägare.

I Love Lund har varit medstiftare av och stor delägare i House:ID sedan bolagets start 2019.

Utöver vår egen aktieposition har flera av våra aktiva aktieägare och affärsänglar saminvesterat tillsammans med oss i portföljbolaget, och de har tagit egna beslut om erbjudandet.

 

Kommentar Björn Englund, VD för I Love Lund:

"Avkastningen på denna vår första väsentliga exit någonsin motsvarar en åttadubbling sedan vår första investering i House:ID 2019. Kapitalet på sju miljoner ska återinvesteras snarast i nya ambitiösa och affärsmässiga bolag som vill växa med Lund som bas. Vi önskar grundarna av House:ID all lycka till på färden mot framtida stordåd".

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Englund, VD, I Love Lund AB

Telefon: +46 73-529 53 33

E-post: bjorn.englund@ilovelund.se

Hemsida: www.ilovelund.se

 

Denna information är sådan information som I Love Lund AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 25 september 2023 klockan 17:35.

 

Om I Love Lund AB (publ):

I Love Lund är ett idéburet lokalt investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis innovativa, onoterade och i tidig utvecklingsfas. Investeringsportföljen har en bred och diversifierad sammansättning med över femtio Lundabolag. I Love Lund ska ge god värdeökning över tid, skapa företagsrelaterade och sociala aktiviteter och gynna Lund. Vi ska reflektera framtidens framgångsrika innovativa näringsliv i Lund. Mer information finns på www.ilovelund.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om I Love Lund AB (publ)