Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-04 11:30:00

Vultus AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Vultus AB

Idag den 4 oktober 2023, hölls extra bolagsstämma i Vultus AB ("Vultus"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fullständiga beslut återfinns på bolagets hemsida. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade om en riktad emission bestående av en nyemission av högst 3 033 743 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 606 748,6 kronor i enlighet med styrelsens förslag. För beslutet och den riktade emissionen gäller i övrigt vissa villkor som närmare framgår av kallelsen som publicerades den 15 september 2023.


Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade om en riktad emission bestående av en nyemission av högst 216 257 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 43 251,4 kronor i enlighet med aktieägares förslag. För beslutet och den riktade emissionen gäller i övrigt vissa villkor som närmare framgår av kallelsen som publicerades den 15 september 2023.

Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständiga handlingar

Styrelsens och aktieägares fullständiga förslag framgår av kallelse publicerad den 15 september 2023. Övriga handlingar finns att tillgå på Vultus hemsida, www.vultus.se.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – www.vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB