Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-06 12:40:00

Vultus AB: Vultus AB meddelar utfall i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2

Den 5 oktober avslutades nyttjandeperioden för Vultus AB:s ("Vultus" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 2. Inga teckningsoptioner nyttjades. Bakgrunden till det bristande intresset bedöms vara att kursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 under hela nyttjandeperioden har överstigit den rådande aktiekursen.

Under perioden från och med den 14 september 2023 fram till och med den 5 oktober 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 haft rätt att teckna 1,11 ny aktie i Vultus för varje teckningsoption av serie TO 2 till en kurs av 5,23 SEK per aktie. Inga teckningsoptioner har nyttjats och därmed har ingen aktiekapitalsökning eller förändring av antalet aktier i Bolaget skett. Antalet aktier är således 10 344 546 och aktiekapitalet är 2 068 909,20 SEK.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 2, vänligen kontakta
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Denna information är sådan information som Vultus AB (publ) måste offentliggöra i enighet med EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktperson.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida:
www.vultus.se

About Vultus – vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB