Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-13 08:35:11

Arcede Pharma AB: Arcede Pharma meddelar att Erik Magnusson har utsetts till företagets finanschef, Chief Financial Officer (CFO)

Erik Magnusson tillträder den nyetablerade tjänsten med start den 16 oktober och kommer att använda sin omfattande erfarenhet för att leda bolagets finansiella funktioner.

Rekryteringen innebär en förstärkning av organisationen och genomförs som en följd av den nyligen avslutade emissionen.

”Jag ser fram emot att tillsammans med Erik effektivt kunna genomföra bolagets pågående utvecklingsprogram samt förstärka bl.a. investerarrelationer (IR). I rollen, som inledningsvis är på deltid, ingår även ekonomistyrning och finansiella strategier”, kommenterar vd Mia Lundblad.  

Erik har över 30 års erfarenhet som ekonom, med tidigare uppdrag som finansanalytiker och partner på ABG Sundal Collier, som CFO på bioteknikföretaget SentoClone AB, och som senior business controller på Capio, Aleris, Systembolaget och Coop Online AB.

Erik har för närvarande även uppdrag som CFO i Promore Pharma AB (publ) och Emplicure AB (publ) samt VD i det egna konsultbolaget Råderik AB.

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2023.

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB