Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-16 09:16:02

Vultus AB: Riktade emissioner om 5,2 MSEK registrerade på Bolagsverket

Vultus AB ("Vultus" eller "Bolaget") meddelar att de nyligen genomförda riktade emissionerna om totalt 5,2 MSEK, till en riktkurs om 1,60 SEK, har registrerats på Bolagsverket.

De riktade emissionerna genomfördes till en premie, riktkurs 1,60 SEK, vilket visar på marknadens förtroende för Bolagets framtidsutsikter och tillväxtplaner. Kapitalanskaffningen omfattar totalt 5,2 MSEK och kommer att användas för att finansiera Vultus satsningar på kommersialisering av Vultus analysplattform. Antalet aktier och röster i Vultus har efter registreringen ökat från 10 344 546 till 13 594 546. Aktiekapitalet i Bolaget har ökat från 2 068 909,20 SEK till 2 718 909,20 SEK.

För mer detaljerad information om de riktade emissionerna, se tidigare pressmeddelande som finns tillgängligt via denna länk.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

About Vultus – www.vultus.se

Vultus AB is an Agritech solution provider founded 2016 in Lund, Sweden. Vultus takes hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers and landowners large savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis.

Providing crop-specific services for the world's farmers and landowners - 365 days a year - in all-weather types - in all parts of the world.

Vultus shares are listed on Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB