Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-18 08:00:00

Mindark PE Aktiebolag: MindArk VD-brev, Q4 2023

Bästa aktieägare,

Det har onekligen hänt en hel del sedan det förra VD-brevet. I september månad skrev Unionens tidning Kollega en artikel om MindArk och att vi ersätter personal med AI, en något förenklad bild i jämförelse av vad vi kommunicerade den 30 maj 2023. Dagen efter exploderade artikeln i media - MindArk var på framsidan i flera tidningar och omnämndes i rikstäckande nyhetsreportage. 

För medierna blev MindArk det kanske första svenska samhällsexemplet i debatten om hur företag anpassar sina organisationer genom att bjuda in artificiell intelligens. Detta var kanske extra tydligt hos vissa medier som tryckte hårt på sensationalism utan att sätta sig in i MindArks nya strategi. AI kommer länge att vara en vattendelare i samhällsdebatten, men för oss är det väsentligt att nyttja de verktyg som finns till förfogande och förvalta våra resurser på ett sätt som skapar värde för våra aktieägare, våra användare i Entropia Universe och MindArk som arbetsplats. 

Alla omställningar inom organisationer tar tid att fullt ut verkställa, i tidigare VD-brev har jag beskrivit vad MindArk ska uppnå med den nya satta strategin och den omställning som vi nu genomför. Den kortsiktiga effekten av det beslut som fattades i slutet av maj gjorde sig tydlig i Q2-rapporten då alla kostnader i samband med omorganisationen under andra kvartalet. De kostnadsbesparingar som vi förutser tror vi därför kommer synliggöras i framtida rapporter.

Efter en händelserik sommar har nu organisationen som helhet anpassats för att säkerställa att de nya direktiven kan uppnås. Arbetet med spelmotorbytet mot Unreal Engine 5 fortlöper, dock har prioriteringarna och resurserna fördelats om jämfört med innan omställningen. På den tekniska sidan arbetar våra utvecklare nu med att bygga bort de beroenden som finns med den nuvarande spelmotorn och samtidigt modernisera de bitar som är motoroberoende i syfte att skapa en modulär och skalbar teknisk lösning. Detta tillvägagångssätt möjliggör också att nya spelsystem och tekniska förbättringar kan genomföras redan idag, vilket får en positiv inverkan på Entropia Universe i nuvarande spelmotor. Då vi avser att successivt flytta system efter system till Unreal Engine 5, minskar vi riskerna utan att gå miste om flera av de fördelar som finns både tekniskt, marknadsföringsmässigt och upplevelsemässigt. Tack vare detta förfarande kan vi redan idag lägga ytterligare resurser på intäktstökande aktiviteter i den existerande spelmotorn utan att ambitionen för framtiden med ett Entropia Universe i Unreal Engine 5 ändras. 

Tills nästa gång önskar jag er det bästa och som vanligt tackar jag ödmjukast för tiden ni tagit er för att läsa detta VD-brev.

Kontaktperson

Henrik Nel Jerkrot
Verkställande Direktör, MindArk PE AB (publ)
hennel@mindark.com
Tel: 031 607 260

Kort om MindArk

MindArk PE AB (publ) (”Bolaget” eller ”MindArk”) utvecklar och driver Entropia Universe, världens första MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-playing Game) med en ”Real-Cash-Economy”, och Entropia Platform. Entropia Universe är ett virtuellt universum bestående av ett antal planeter med olika teman och verksamheter. Programvaran tillhandahålls globalt och avgiftsfritt med möjlighet att spendera pengar i det virtuella universumet för alla med tillgång till PC och internet. Entropia Universe består av en digital ekonomi där råvaror, material, mark och byggnader representeras som digitala tillgångar som alla har ett framräknat basvärde. Entropia Platform är den tekniska plattform som driver Entropia Universe. Plattformen delas med partners som utvecklar eget unikt spelinnehåll för sina planeter i Entropia Universe.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mindark PE Aktiebolag