Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-30 11:47:52

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs: Kommuniké från extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ) den 30 oktober 2023

Idag, den 30 oktober 2023, hölls extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ). Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 750 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till samma teckningskurs som i nyligen kommunicerad företrädesemission. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna fullgöra ingångna avtal med garantitecknare i samband med kommunicerad företrädesemission.

Fullständig dokumentation kring bolagsstämmans beslut kan laddas ned på www.nattarolabs.com.

För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23

carl-johan@nattarolabs.com

_____________________________________________________________________________

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB