Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-31 08:50:21

Tendo AB: Valberedning i Tendo utsedd

Valberedningen i Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") har utsetts och består av representanter för Bolagets två största aktieägare samt styrelsens ordförande.

Vid årsstämman den 5 maj 2023 beslutades att Tendo ska ha en valberedning som ska bestå av styrelseordförande och representanter för de två (2) röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023. Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 september 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

  • Gunnar Telhammar, utsedd av Sofie Woge
  • Jan Nielsen, representerar Klosterströmmens Skogar AB
  • Styrelseordförande Mette Gross

 

Årsstämman i Tendo kommer att hållas i Lund den 6 maj 2024.

 

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedning via e-post till mette.gross@lehdab.com, eller med vanlig post till adress: Tendo AB, Scheelevägen 15, 223 63 Lund, att Valberedningen. För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 23 februari 2024.  

 

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Mette Gross, Styrelseordförande Tendo
Telefon: (+46) 735 178 525
E-post: mette.gross@lehdab.com
Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB