Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-10-31 16:42:54

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Avtal tecknat med Green Cargo AB om sensorer på fordon inom ramen för tidigare kommunicerad upphandling med Trafikverket

Railway Metrics and Dynamics AB har tecknat ett samverkans- och samarbetsavtal med Green Cargo AB inom ramen för Trafikverkets innovationsinitiativ Mätning av Anläggning från Järnvägsfordon.

Railway Metrics and Dynamics är upphandlad leverantör till Trafikverket i ett innovationsprojekt där målet är att skapa en kontinuerlig anläggningsövervakning av den svenska järnvägen. Upphandlingen – "Innovationsupphandling – Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen" består av tre etapper där etapp två aktiverades under hösten 2023. Om alla Trafikverkets krav uppfylls under projektets gång är ordervärdet cirka SEK 25 miljoner över en treårsperiod.

 

Läs mer: Miljonavtal med Trafikverket undertecknat

Läs mer: Trafikverket aktiverar Etapp 2 i kontrakt med Railway Metrics and Dynamics

 

Enligt kontraktet med Trafikverket ska Railway Metrics and Dynamics rekrytera och instrumentera fordonsägare, trafikorganisatörer och/eller järnvägsföretag. Avtalet med Green Cargo innebär att Railway Metrics and Dynamics har ingått i ytterligare ett samverkansavtal, utöver de avtal som har tecknats med till exempel Tåg i Bergslagen.

 

Läs mer: Avtal tecknat med Tåg i Bergslagen

 

– Det är ett glädjande besked och ett stort steg mot en kontinuerlig övervakning av den svenska järnvägen att Green Cargo – Sveriges största godsaktör – nu är med på övervakningståget, säger Jan Lindqvist, vd Railway Metrics and Dynamics AB.

 

– Tillsammans med Trafikverket och Railway Metrics and Dynamics kan vi gemensamt skapa förutsättningar och förbättra järnvägen. Det krävs att hela kedjan hjälps åt så att vi och hela branschen får bättre punktlighet och tillförlitligare leveranser till våra kunder, säger Camilla Bergdahl, fordonschef på Green Cargo.

 

Railway Metrics and Dynamics kommer att utrusta ett antal av Green Cargos tåg med sensorer kallade Performance Monitoring Unit (PMU). Dessa enheter skickar information till Trafikverkets datautbytesplattform (DUP). Railway Metrics and Dynamics analyserar och rapporterar sedan avvikelser och trender i infrastrukturen, exempelvis via bolagets egenutvecklade gränssnitt kallad Dashboard.

 

Det utgår inte någon ersättning mellan Railway Metrics and Dynamics och Green Cargo fram till utgången etapp två. Trafikverket uppmuntrar dock parterna att inom ramen för avtalet utveckla och demonstrera nyttor och effektiviseringar i järnvägssystemet som är relaterade till fordon. Med ett separat avtal kan således även ersättning regleras mellan Railway Metrics and Dynamics och Green Cargo.

 

– Eftersom vi mäter samverkan mellan fordon och infrastruktur tar vi oss ann analysen av ett järnvägssystem i ordets rätta bemärkelse – ett system bestående av både fordon och infrastruktur. Genom vår teknik finns alltså även möjligheten för Green Cargo att få detaljkunskap om sina fordon, vilket exempelvis kan effektivisera fordonsunderhållet, säger Jan Lindqvist.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mail:
jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Railway Metrics and Dynamics AB är ett svenskt IT-bolag som utvecklar och säljer en systemplattform för analys och övervakning av transport och infrastruktur i realtid. Plattformen består av ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarknaden samt humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet. RMD:s aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB