Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-08 10:39:00

Tendo AB: Tendo offentliggör delårsrapport för januari – september 2023

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

2023-07-01 – 2023-09-30 (tredje kvartalet)

  Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 KSEK (4 KSEK).

  Rörelseresultatet uppgick till -1 996 KSEK (-1 311 KSEK).

  Periodens kassaflöde uppgick till -1 031 KSEK (-2 958 KSEK).

  Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,24 SEK).

 

2023-01-01 – 2023-09-30 (nio månader)

  Bolagets nettoomsättning uppgick till 174 KSEK (7 KSEK).

  Rörelseresultatet uppgick till -5 290 KSEK (-3 627 KSEK).

  Periodens kassaflöde uppgick till -3 452 KSEK (5 769 KSEK).

  Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till 3 218 KSEK (9 985 KSEK).

  Soliditeten** uppgick den 30 september 2023 till 86 % (92 %).       

  Resultatet per aktie* uppgick till -0,54 SEK (-0,66 SEK).

 

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 749 024 aktier, vilket är genomsnittligt antal aktier per 30 september 2023. Vid samma period föregående år hade Bolaget 5 516 413 genom­snittligt antal aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med "Tendo" eller "Bolaget" avses Tendo AB med organisationsnummer 559094–5134.

Antal aktier i Tendo per den 30 september 2023 uppgår till 11 475 362 aktier (6 480 000).

 

VD Sofie Woge

"Vi har kommit en lång bit in på 2023, ett intensivt år där vi har arbetat hårt för att skapa en stabil grund för kommersialiseringen av vår produkt Tendo OneGrip. Under kvartalet har vi fortsatt med vår strategi att öka synligheten och medvetenheten om Tendo parallellt med att vi har gjort framsteg inom det regulatoriska arbetet."

 

Väsentliga händelser under perioden

 

Distributionsavtal ingås med Jan Nielsen A/S

I början av juli ingick Tendo avtal med Bandagist Jan Nielsen A/S om distribution av Tendo OneGrip i Danmark. Avtalet innebär att Tendos kommersialisering av Bolagets specialanpassade hjälpmedel Tendo OneGrip nu kan göras på både den svenska och danska marknaden.

 

Tendo AB meddelar utfall i optionsinlösen

Inga teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission tidigare under 2023, har nyttjats.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Tendo tecknar avtal om ISO-certifiering

I början av oktober tecknade Tendo avtal med det oberoende certifieringsorganet BSI Group för att erhålla ISO 13485-certifiering, en internationell standard som definierar kraven för ett kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.

 

Tendo i avtal med BSI Group för CE-märkningsprocessen kring OneGrip

I början av oktober tecknade Tendo även avtal med BSI Group för att hjälpa Tendo med att säkra och potentiellt skynda på CE-märkningsprocessen för OneGrip.

 

Positivt mottagande av Tendos produkt OneGrip vid ISCoS 2023

Tendo har nyligen medverkat på den internationella konferensen International Spinal Cord Society (ISCoS) 2023. Tendo presenterade sin innovativa produkt OneGrip som erbjuder avancerade lösningar för personer med ryggmärgsskador och intresset för produkten var stort.

 

Tendo rekryterar QA/RA Manager - anställer Maria Lopez

Tendo har anställt Maria Lopez som ny QA/RA Manger för Tendo. I rollen som QA/RA Manager kommer hon ansvara för det regulatoriska arbetet med kvalitetsledningssystem, säkra implementeringen av procedurer, dokument och processer för Tendos medicintekniska produkt Tendo OneGrip.

 

Tendo beviljas patent i Australien

Tendo har erhållit patent för mekaniken bakom produkten Tendo OneGrip från patentverket i Australien.

 

Valberedning i Tendo utsedd

Valberedningen i Tendo har utsetts och består av representanter för Bolagets två största aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2024 består av: Gunnar Telhammar, utsedd av Sofie Woge, Jan Nielsen som representerar Klosterströmmens Skogar AB och styrelseordförande Mette Gross.

 

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB