Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-13 16:00:00

ABAS Protect AB: I dag inleds teckningsperioden med stöd av teckningsoptioner i ABAS Protect, TO 1

De teckningsoptioner som emitterades i samband med nyemissionen hösten 2022 kan nu nyttjas för köp av aktier genom teckning under perioden 13 – 24 november 2023. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie för 7,25 kronor.

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 22 november eller utnyttjas senast den 24 november 2023 för teckning av aktier blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras information om hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner.

För dig som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, ISK eller KF)
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För dig som har direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel som finns tillgänglig på www.abas.se.

Villkor för nyttjande av teckningsoptionerna
En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för teckning av nya aktier är 7,25 kronor vid nyttjande av teckningsoptionerna. Teckning med stöd av teckningsoptioner ska äga rum under perioden 13 – 24 november 2023. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 22 november 2023.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 5,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjande av teckningsoption beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång. Dessförinnan erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att aktierna ska registreras på Bolagsverket.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av memorandumet som gavs ut i samband med emissionen. Memorandumet finns tillgängligt via www.abas.se.

Frågor med anledning av teckningsförfarandet kan ställas direkt till Nordic Issuing AB som administrerar emissionen via telefon 040-632 00 20 eller e-post info@nordic-issuing.se.

För mer information om bolaget se www.abas.se 

Frågor besvaras av:
Tomas Karlsson, VD  på 0704-13 48 91 eller tomas@abas.se

 

ABAS Protect AB
Gislavedsvägen 3
514 93 Ambjörnarp
0325-61 80 30
info@abas.se
www.abas.se

 

ABAS Protect erbjuder smarta områdesskydd för alla typer av offentliga förvaltningar och industrier. Företagets produkter och tjänster skapar trygghet och förhöjer intrycket av det inramade området. Företaget AB Ambjörnarps Stängselfabrik grundades 1925. Under snart 100 år har ABAS levererat högkvalitativa stängsel och grindar, alltid med kunden i fokus. Företaget utvecklar, tillverkar och levererar områdesskydd i olika skyddsklasser med höga krav på kvalitet och driftsäkerhet till industrier, ambassader, byggarbetsplatser och säkerhetsobjekt såsom kärnkraftverk och fängelser. ABAS Protect erbjuder trygg inramning med omtanke och har fortfarande sin verksamhet i Ambjörnarp. Företaget är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1 november 2022.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ABAS Protect AB