Press release from Companies

Publicerat: 2023-11-15 08:30:00

Sustainion Group AB: Valberedning utsedd i Sustainion Group inför årsstämman 2024

Valberedningen i Sustainion Group AB har utsetts i enlighet med riktlinjerna antagna på årsstämman den 24 maj 2023.

I valberedningen ingår:

  • Jörgen Hentschel, utsedd av AB Krösamaja
  • Carl Schneider, utsedd av Jovitech Invest AB
  • Göran Nordlund, utsedd av Fore C Investment Holding AB
  • Henrik Pålsson, utsedd av P&P Utveckling AB

Valberedningen har utsett Jörgen Hentschel till sin ordförande.

Valberedningen består av ägarrepresentanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget vilka står för nära 59 procent av rösterna och kapitalet i Sustainion. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på Sustainions hemsida, www.sustainion.se.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till Bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

Årsstämman i Sustainion kommer att hållas den 22 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@sustainion.se, eller via brev till adress: Sustainion Group AB, Uggledalsvägen 45, 427 40 Billdal, senast den 15 februari 2024.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2024 ska inkomma med sådant förslag till styrelsen via e-post till info@sustainion.se, eller via brev till adress: Sustainion Group AB, Uggledalsvägen 45, 427 40 Billdal, senast den 31 mars 2024 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2024.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare för fordonskontroll
- Elpro i Alingsås AB, som bygger apparatskåp och avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som erbjuder Smart City-produkter såsom den smarta soptunnan Bigbelly och säkra laddskåp,

samt smart belysning genom dotterbolaget Leading Light AB
Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB