Hem

Index

Om Index

Syftet med Spotlights index är att ge en rättvisande bild av värdet och utvecklingen av Spotlights bolag.

Index baseras på de noterade bolagens marknadsvärde och är viktat efter marknadsvärdet för respektive bolag. Startdatum är 1 januari 2002 vilket utgör värdet 100.

Det totala antalet aktier i bolaget ger utslag i Spotlights index. Indexet omfattar även eventuella aktieslag i bolaget som inte handlas på Spotlight.

Index omfattar endast bolag som handlas i SEK.

Förändring idag
0,74%
Förändring i år
-10,54%
Indexvärde
581,37
MCAP (SEK)
25 293 915 667
MCAP (DKK)
1 157 402 045
MCAP (NOK)
41 111 915
Dagens omsättning (SEK)
25 998 698
Dagens omsättning (DKK)
894 351
Dagens omsättning (NOK)
49 690
Antal avslut under dagen
3 595
Bolag noterade
164

Indexhistorik

År Slutkurs Förändring
2022 654,68 -39,00%
2021 1073,23 11,22%
2020 964,96 40,01%
2019 689,20 10,88%
2018 621,56 9,51%
2017 567,60 1,02%
2016 561,88 21,20%
2015 463,61 59,43%
2014 290,79 9,37%
2013 265,88 59,30%
2012 166,90 0,97%
2011 165,30 -30,86%
2010 239,08 29,83%
2009 184,15 24,04%
2008 148,46 -51,41%
2007 305,53 -0,66%
2006 307,56 22,14%
2005 251,80 104,83%
2004 122,93 36,89%
2003 89,80 -1,21%
2002 90,90 -9,10%