Approximately 160 listed companies

A stock market for people, companies and ideas that grow

Midsommarafton den 21 juni är den svenska handeln stängd. Handeln i Danmark och Norge är öppen.

-