Cessatech

"På ett år har vi gjort det som andra gör på 5"

Danska läkemedelsföretaget Cessatech är specialiserat inom forskning och utveckling av en smärtstillande nässpray för barn. Det var när deras produkt visades upp i danska tv-nyheter som det tog fart – både när det gäller intresset för bolaget och för deras affärsidé.  

Cessatech Thumb Mobile

Foto: Mikal Schlosser/Copenhagen Science City

"Den största fördelen med vår lösning är såklart att vi inte utsätter barn för onödig smärta"

Idag ges smärtlindring ofta intravenöst, vilket kan vara svårt för personalen och smärtsamt för barnet i behov av smärtlindring. Cessatechs spray är tänkt att användas på sjukhus vid akut smärta och i samband med medicinska ingrepp. 

Grundare av bolaget är Bettina Nygaard Nielsen och Steen Henneberg och Cessatech startades för att kommersialisera forskning från deras arbetsplats Rigshospitalet.  
– Den största fördelen med vår lösning är såklart att vi inte utsätter barn för onödig smärta. Det kan vara smärtsamt att ge anestesi genom venen på armen och det kan också vara svårt. Vår produkt är lika effektiv som befintliga alternativ, men du behöver inte utsätta ett barn som redan har ont för ytterligare smärta, säger Jes Trygved, vd för Cessatech.  

Det var först när bolaget fick sin utvecklingsplan godkänd av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som ledningen insåg att det kunde bli en affärsmodell att utveckla olika produkter för barn. Det var inte planen från början.  

– Just nu har vi dock fokus på nässprayen, att få allting klart och förbereda för registrering. Vi tittar på potentiella partners och expansionsmöjligheter geografiskt. Till att börja med ligger fokus på den europeiska marknaden, men det finns många intressanta möjligheter framöver. 

Nässprayen har hittills använts på Rigshospitalet i Köpenhamn och på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Cessatech lägger stor vikt vid att göra noggranna kliniska studier så att registreringsprocessen ska gå smidigt.  
– Vi har byggt upp ett starkt team och har en väldigt intressant styrelse, som kommer att hjälpa oss på tillväxtresan, konstaterar Jes Trygved. 

Cessatech Spray

Marknaden för nässprayen uppskattas vara stor, men den är samtidigt svår att kvantifiera eftersom det finns väldigt lite statistik när det gäller barn. Bolagets mål är en marknadsandel på mellan 20-40 procent och det finns inga konkurrenter med samma lösning på marknaden idag.  

– Vi har märkt att det finns ett större allmänintresse för vår produkt än vi trodde när vi startade bolaget. Det är en enkel story att kommunicera och det var det som fick oss att börja fundera på en börsnotering. 

Bolaget noterades under 2020 och Jes Trygved är nöjd med både beslutet och noteringsprocessen.  
– Teamet på Spotlight är väldigt professionellt och vi fick bra vägledning. Det är svårt att veta vad som krävs när du inte har gjort det tidigare, även om mycket är sunt förnuft. För oss var det en fantastisk erfarenhet och jag skulle absolut rekommendera andra att lista sina företag på en börs. 

Det har gått snabbt för Cessatech att gå från en produkt på Rikshospitalet till att vara ett listat företag.  
– Vi har på ett år gjort det som andra företag gör på fem år. Att vi nu finns på börsen  har medfört att vi är mycket mer engagerade för att nå våra milstolpar. Det har accelererat bolagets utvecklingsprocess.  

Det kapital som kom in i emissionen i samband med börsnoteringen kommer att användas till att initiera de sista kliniska studierna inför marknadslanseringen. Men också till att professionalisera företaget och få rätt team på plats.  
– Det är väldigt viktigt och mer utmanande än jag trodde att det skulle vara. Eftersom vi är ett litet team är varje persons kompetens väldigt viktig. Det är helt avgörande och vi är på god väg. 

Fakta

  • Startår: April 2020
  • Verksamhet: Läkemedelsföretag som utvecklar smärtlindringslösningar för barn.
  • Vd: Jes Trygved
  • Antal anställda: 5
  • Börsnotering: December 2020

 

Lär känna fler bolag