Hem

Freetrailer är ett danskt teknikbolag. Bolaget erbjuder möjligheten att digitalt boka och låna en släpvagn med ett självbetjänande IT-system. Plattformen idag används av ett flertal kunder runtom den nordiska hemmamarknaden och bygger på delningsekonomiska principer, där vagnarna återfinns på ett flertal upphämtningsplatser, som vidare drivs i samarbete med bolagets företagskunder.

Kurser för Freetrailer Group A/S

Just Nu

+/-
2,8
%
14,89%
Senast
21,6
Högst
22,3
Lägst
18,9
Volym
62 401
Omsatt (DKK)
1 305 595
Värde (MDKK)
199,8

Styrelse och ledning

VD

  • Philip Filipsen

Styrelseordförande

  • Mikael Bartroff

Styrelse

  • Allan Sønderskov Darré
  • Dan Takiar Petersen
  • Martin Lavesen

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Allan Sønderskov Darré 34,08 34,08 2018-12-04
Aksel Blomgren Ambjørner 9,51 9,51 2020-10-22
Discover Capital GmbH 5,44 5,44 2020-10-22
Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat VP Securities, Morningstar och Finanstilsynet.

Kommande rapporter

  • 2021-05-27 Delårsrapport 2021-Q3

  • 2021-08-26 Bokslutskommuniké 2021

  • 2021-10-14 Årsstämma 2021