Hem

Idogen AB utvecklar tolerogena cellterapier som omprogrammerar immunförsvaret. Bolagets teknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota och minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.

Kurser för Idogen AB

Just Nu

+/-
-0,01
%
-0,38%
Senast
2,60
Högst
2,60
Lägst
2,60
Volym
3 840
Omsatt (SEK)
9 984
Värde (MSEK)
54,0

Styrelse, ledning

VD

  • Lars Hedbys

Styrelseordförande

  • Agneta Edberg

Styrelse

  • Agneta Edberg
  • Leif G Salford
  • Karin Hoogendoorn
  • Christina Herder

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
HCN Group AB 10,94 10,94 2018-06-30
Avanza Pension 5,15 5,15 2018-06-30
Ventac Holding (Cyprus) Ltd 3,87 3,87 2018-06-30
Nils Berntsson 3,37 3,37 2018-06-30
Olov Sjögren 3,27 3,27 2018-06-30
Leif-Göran Salford 3,22 3,22 2018-06-30
Charlotte Widing 1,82 1,82 2018-06-30
Mikael Lönn 1,71 1,71 2018-06-30
Henrik Magne Wilhelm Widegren 1,42 1,42 2018-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 1,34 1,34 2018-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Nyckeltal

  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Antal månader som rapporten avser Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån Q2 3 Mån Q1 3 Mån Q4 3 Mån Q3 3 Mån
Totala intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rörelseresultat -7,11 -7,29 -6,10 -4,66 -3,28 -4,26 -2,24
Resultat före skatt -6,84 -7,32 -6,10 -4,66 -3,28 -4,26 -2,24
Nettoresultat -6,84 -7,32 -6,10 -4,66 -3,28 -4,26 -2,24
Vinst per aktie -0,33 0,19 -0,31 -0,38 -0,27 -0,36 -0,23
Utdelning/aktie kronor
Eget kapital 33,05 39,89 47,20 5,95 14,56 18,60
Anläggningstillgångar 7,65 3,23 3,37 2,69 1,86 1,80
Immateriella anläggningstillgångar 3,46 3,23 2,76 2,08 1,86 1,80
Omsättningstillgångar 40,85 40,92 48,81 9,42 15,44 18,87
Summa tillgångar 48,50 44,15 52,18 12,10 17,29 20,67
Långfristiga skulder inklusive 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder 15,45 4,26 4,97 6,16 2,73 2,07
Antal aktier (st) 20 778 472 20 778 467 19 476 485 12 222 859 12 222 859 12 222 589 9 790 045

Kommande rapporter

  • 2019-02-12 Bokslutskommuniké

  • 2018-10-23 Delårsrapport Q3

  • 2018-08-21 Halvårsrapport