Hem

Nanexa är ett nanoteknikbolag. Störst affärsinriktning innehas mot Drug-Delivery där bolaget utvecklat en teknisk plattform som används för att skapa bättre förutsättningar i läkemedelsformuleringar och vid frisättning av diverse läkemedel. Utöver tillhandahåller bolaget antifungiell beläggning och lågfriktionsyta för perifera venkatetrar. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kurser för Nanexa AB

Just Nu

+/-
0,1
%
0,84%
Senast
12,05
Högst
12,05
Lägst
11,7
Volym
6 765
Omsatt (SEK)
80 156
Värde (MSEK)
182,7

Styrelse och ledning

VD

  • David Westberg

Styrelseordförande

  • Hans Arwidsson

Styrelse

  • Anders Johansson
  • Bengt Gustavsson
  • Magnus Westgren
  • Otto Skolling
  • Urban Paulsson

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Nordnet Pensionsförsäkring 9,36 9,36 2019-09-30
Avanza Pension 7,24 7,24 2019-09-30
Rutger Arnhult 7,00 7,00 2019-09-30
Ivar Nordqvist 5,16 5,16 2019-09-30
Jan Petersen 2,82 2,82 2019-09-30
Mårten Rooth 2,73 2,73 2019-09-30
Anders Johansson 2,68 2,68 2019-09-30
Manligheten AB 2,25 2,25 2019-09-30
Mats Boman 1,94 1,94 2019-09-30
CJ Invest 1,57 1,57 2019-09-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Insynshandel

Nyckeltal

*Sammanställd data från Millistream

Kommande rapporter

  • 2019-11-12 Delårsrapport 2019-Q3

  • 2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019