Hem

Nanexa är ett nanoteknikbolag. Störst affärsinriktning innehas mot Drug-Delivery där bolaget utvecklat en teknisk plattform som används för att skapa bättre förutsättningar i läkemedelsformuleringar och vid frisättning av diverse läkemedel. Utöver tillhandahåller bolaget antifungiell beläggning och lågfriktionsyta för perifera venkatetrar. Bolaget etablerades under 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kurser för Nanexa AB

Just Nu

+/-
-0,25
%
-2,00%
Senast
12,25
Högst
12,7
Lägst
12,2
Volym
34 991
Omsatt (SEK)
433 725
Värde (MSEK)
185,7

Styrelse och ledning

VD

  • David Westberg

Styrelseordförande

  • Hans Arwidsson

Styrelse

  • Anders Johansson
  • Bengt Gustavsson
  • Magnus Westgren
  • Otto Skolling
  • Urban Paulsson

Filmer

Största ägare

Namn Kapital % Röster % Datum
Nordnet Pensionsförsäkring 9,20 9,20 2019-06-30
Avanza Pension 8,02 8,02 2019-06-30
Rutger Arnhult 7,00 7,00 2019-06-30
Ivar Nordqvist 5,15 5,15 2019-06-30
Jan Petersen 2,74 2,74 2019-06-30
Mårten Rooth 2,73 2,73 2019-06-30
Anders Johansson 2,68 2,68 2019-06-30
Manligheten AB 2,25 2,25 2019-06-30
Christian Östberg 2,17 2,17 2019-06-30
Mats Boman 1,94 1,94 2019-06-30
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Insynshandel

Nyckeltal

*Sammanställd data från Millistream

Kommande rapporter

  • 2019-08-22 Delårsrapport 2019-Q2

  • 2019-11-12 Delårsrapport 2019-Q3

  • 2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019