Kontakt

Firma

  • OptiMobile AB

Organisationsnummer

  • 556637-7403

LEI-kod

  • 549300I34RJ4K2T8DR97

Adress

  • Katalysen Ventures, Birger Jarlsgatan 22, 3tr
  • SE-114 34 Stockholm

Email

  • info@optimobile.se

Telefon

  • +46 875 061 90