Kontakt

Firma

  • NextCell Pharma AB

Organisationsnummer

  • 556965-8361

LEI-kod

  • 549300PBFGB5JYKXGA45

Adress

  • Karolinska Institutet Science Park - Hälsovägen 7
  • SE-141 57 Huddinge

Email

  • info@nextcellpharma.com

Telefon

  • +46 873 555 95