Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-27 09:04:56

Prebona AB: Prebona AB har lämnat in en ny patentansökan

Simrishamn– Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en ny patentansökan. Prebona förstärker sin patentportfölj genom inlämning av ytterligare en patentansökan. Patentansökningen avser en uppfinning kopplad till en antiviral substans som bygger på företagets teknikplattform CompoTech.

Det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom Prebona har resulterat i en ny uppfinning som faller inom ramen för Prebona HealthCare. Patentansökan avser, förutom produkten, också metoden för dess tillverkning samt användningsområden.

Ansökningen lämnades in till Patent- och registreringsverket den 26 juni 2019. Inom prioritetsåret finns möjlighet att följa upp patentansökningen med en internationell patentansökan (PCT-ansökan), vilket Prebona också avser göra.

-Immateriella rättigheter är väldigt viktigt för Prebonas verksamhet, säger Christian Östberg ansvarig för Prebona HealthCare. Genom den här nya patentansökan förstärker vi skyddet kring den substans som vi framgångsrikt testat tillsammans med ledande universitet i Sverige, fortsätter Christian Östberg.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och substanser. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Prebona AB