Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-23 09:50:46

SensoDetect AB: Sensodetect tar nästa steg för att leverera tillväxt

Efter mycket goda resultat i första delen av vår medicineringsstudie "Hjärnstamsaudiometri som ett verktyg för utredning av farmakologiska effekter hos barn och ungdomar med ADHD" startar vi upp arbetet med del 2 under första kvartalet 2022. Syftet med denna del av medicineringsstudien är att se om vi kan, genom mätning, säkerställa vilken medicin som är bäst för patienten samt vilken dos som är den optimala.

"Med positivt resultat från del 2 av studien kommer vi kunna bistå i den medicinska behandlingen och täcka in en mycket större del av patientflödet. Resultatet från del 2 av studien skulle innebära fler mätningar per patient, både initialt såväl som årligen, vilket resulterar i en betydande ökning av de förväntade intäkterna. Vi kan se en årlig ökning med 25 MSEK med en ytterligare potential på nästan 2 MDKR på de marknader som vi befinner oss på idag. Vidare är samarbeten med läkemedelsbolag som Novartis, Janssen och Takeda ett intressant nästa steg för utvecklingen av ett effektivare ADHD-behandling. Efter ett positivt resultat i del 2 kan vi bidra med att bevisa effekten av en specifik ADHD-medicin, vilket läkemedel som ger bäst resultat samt vara med vid sista fasen av läkemedelsutvecklingen. ADHD-mediciner omsätter idag mångmiljardbelopp, en omsättning som Sensodetects teknik blir en naturlig del av. Skulle del 2 av studien ge de förväntade resultat är nästa steg, del 3, att forska kring andra läkemedel och vilka effekter de har som påverkar hjärnstammen. Att på ett enkelt, effektivt och objektivt sätt kunna påvisa bästa resultat av ADHD-medicin både utifrån typ av medicin samt dosering ser vi som en naturlig del av Sensodetects framtid. Likaså att ta steget vidare, genom del 3 av studien och kunna erbjuda samma möjligheter för andra läkemedel, ligger inom en 5-årsplan. Möjligheter som denna, ger oss extra energi att driva värde i kombination med att leverera produkter av hög kvalitet, detta för att förbättra för en stor del av mänskligheten", säger VD Per-Anders (PA) Hedin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB
info@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SensoDetect AB

Prenumeration