Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-16 15:26:12

Zoomability Int AB: Utfall av inlösen av TO4

I samband med emissionen i Zoomability Int AB som avslutades 13 november 2023 fick de som där tecknade en unit en (1) aktie, samt vederlagsfritt en (1) option i serie TO4, för inlösen till en kurs av 1,20 kr mellan 1 - 15 maj 2024. 

Totalt utnyttjades 799 478 optioner av de 3 182 339 som var utgivna, dvs en teckningsgrad av 25,1  %

Noterbart var att inlösenkursen för att erhålla en aktie med hjälp av TO4 var något högre än den aktiekurs som var på Spotlight största delen av inlösenperioden. Med det i åtanke ser vi inlösengraden som ett tecken på att det fanns många med TO4 som ville stötta bolaget trotts att det kortsiktigt inte var fördelaktigt rent ekonomiskt.

Vi tackar alla som löst in sina TO4. Det är ett viktigt bidrag för att få Zoomabilty ska kunna ta vara på de möjligheter vi har att växa och bli ett lönsamnt företag. 

För mer information kontakta

Pehr-Johan Fager, VD

pj@zoomability.com
0709-203961

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zoomability Int AB