Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-02 08:29:45

Zoomability Int AB: Konvertering av lån och inlösen av option

Actice Nordic AB, som ägs av entreprenören Niclas Granér, har nu löst in det konvertibla lånet på 1,5 MSEK och den option på 1,5 MSEK, som avtalades om den 5 mars 2024, mot aktier i Zoomability AB. Detta till en kurs på 0,89 kr per aktie.

Det innebär att Actice Nordic AB och Niclas Granér för de totalt 3 MSEK som investerats erhåller 3 370 787 aktier i Zoomability Int AB, vilket idag  motsvarar ett ägande på 20,8 %. Med tidigare ägda aktier kontrollerar Niclas nu aktier i Zoomability motsvarande ca 24 %, och blir därmed nu den största ägaren.

 Efter registrering hos Bolagsverket kommer Zoomabilitys aktiekapital ökar med 674 157 kr och 2 325 834 kr kommer tillföras överkursfonden.

I avtalet kring detta som delgavs marknaden den 5 mars 2024 skulle inlösenkursen vara 2,10 kr för det konvertibla lånet och 2,30 kr för optionen. Styrelsen har dock tagit beslut om att kursen skulle ändras till 0.89 per aktie. Detta med tanke på Zoomabilitys volatila aktiekurs, som senaste dryga månade varit nere på 0.90 kr vi ett flertal tillfällen vid stängning av börsen. Styrelse har också ansett att det legat i alla aktieägares intresse att investeringsavtalet med Actice Nordic AB genomförs för att Zoomabilitys affärsplan ska kunna genomgöras. Kursen vid inlösen den 31 maj var 1,16 kr.

För mer information kontakta

Pehr-Johan Fager, VD
pj@zoomability.com
0709203961

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zoomability Int AB